Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Engelska - läsförståelse

Ängsnässkolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 15 september 2022

Det går inte en dag utan att du läser något på engelska. Tänk efter; musiktexter, dataspel, instruktioner och information på internet. Vi behöver kunna läsa och förstå på engelska.

Det här ska vi lära oss

Målet är att du ska:

  • förstå engelska texters innehåll och sammanhang
  • kunna visa att du förstår innehållet i olika typer av texter på engelska

Så här ska vi jobba

Du får visa din förmåga att förstå texter genom att t.ex; svara på innehållsfrågor, själv formulera frågor och påståenden, översätta, återberätta, sammanfatta, diskutera och följa skriftliga instruktioner.

Vi arbetar både med uppgifter i classroom och i läromedlet under Min bokhylla. Vi har en avstämning där jag ser vad du lärt dig/kan just nu. 


Läroplanskopplingar

förståelse av engelska i tal och skrift,

Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Matriser i planeringen
ENGELSKA läsförståelse
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback