Skolbanken Logo
Skolbanken

Uppstartsplanering Delfinen hösten 2022

Dragspelet, Haninge Förskolor · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Det här är en planering för hur vi startar upp projektet i början av terminen. En planering för de första 6-8 veckorna.

Fokusområde som vi valt: Fantasi, kreativitet och lek

Syfte: Väcka barnens tankar, nyfikenhet, fantasi och främjandet av språket.

Uppstartsfråga: Vad är fantasi?

 

Avdelningens egna värdeord: Kompis, tillsammans, tillit

Så här planerar vi att arbeta med Raster,

-Språk, kommunikation​ och förhandling: Pågår hela dagarna för att vi ska kunna föra arbetet framåt tillsammans och ha en respektfull,lärande och kul samvaro på förskolan.

-Digitalt och ​ analogt: Sagor muntligt och via digitala medel som exempelvis polyglutt

-Delaktighet och inflytande: Vi utgår från barnens tankar och föreställningsförmåga

-Barns rättigheter: Alltid i fokus! Vi arbetar för att anpassa verksamheten för att alla barn ska ha rätt till samma möjlighet på deras villkor.

Gruppindelning: Vi arbetar i helgrupp och delar upp i mindre grupper utifrån aktivitet.

Det här blir vårt observationsfokus: Barns tankar om fantasi 

Så här dokumenterar vi: Lyssnar, skapar, antecknar, fotar

Så här delar vi upp pedagoger: Så som verksamheten behöver för dagsplaneringen.

Material och miljöer vi erbjuder barnen: Sagoplats både inne och ute. Introducera skapandemiljön på avdelningen, där ingår även sortering och återbruk.

Tid. Planera tiden: 

Så här reflekterar vi: Pratar igenom det vi observerat och skriver i SKA. 

Föräldrasamverkan: Vi frågar föräldrarna om barnens favoritbok/böcker och tänker oss att vi ska ta del av varndras litteratur och kultur. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback