Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik på fritids

Ekkälleskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Vi ska träna matematiska begrepp genom spel och lekar inne och utomhus. Du kommer öva din förmåga att förstå och använda begrepp som exempelvis dubbelt, hälften, färre och fler.

Lärmål: Genom spel och lekar kommer du öva din förmåga att:

  • Använda och förstå matematiska begrepp
  • Lära tillsammans med andra
  • Samarbeta och kommunicera med andra

 

Arbetssätt/metod: 

Du kommer att:

  • Spel spel inom matematik
  • Leka lekar inom matematik
  • Träna på begreppen i vardagliga situationer

Dokumentation: 

Bilder med texter läggs ut på lärloggen.


Utvärdering:

Genom observation när vi leker och spelar spel ser vi om eleverna förstår begreppen bättre och vet vad de betyder.

 


Läroplanskopplingar

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt

Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback