Skolbanken Logo
Skolbanken

Bofinkens aktuella Planeringsmall Arboga kommuns förskolor. Omsorg, utveckling och lärande

Bofinken, Arboga · Senast uppdaterad: 5 september 2022

Vad är syftet? Vilka områden kommer beröras? Prioriterat mål (rektorers): Förskolan ska stärka barnens språkliga förmåga. Alla barn stimuleras i sin språkutveckling i svenska och ges goda möjligheter att utveckla sin förmåga att kommunicera.

Var är vi? 

Beskriv nuläget

Gröngölingen

På Gröngölingen har vi 1-2åringar och just nu har vi många nya inskolningar. I gruppen har vi många barn 

Rödhaken 

Rödhaken har för närvarande 19 barn i ålder 3-5 år. Vi har ingen ny inskolning utan det kommer fyra barn från Gröngölingen.

Vilka utvecklingsområden visar förra årets kvalitetsrapport?

Ifrån föregående kvalitetsrapport och vår egen gruppinventering har framkommit att vi behöver öva mer på språk. Med fokus på uttal och ordförståelse. Dessutom behöver barnen öva mer på fin grovmotorik, fånga och kasta boll i en riktning tex.

Vilka intressen finns i barngruppen?

Leka rollekar, utöka sin fantasi och se sina konstruktionstankar bli verklighet.

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska utveckla sina erfarenheter/förmågor i: 

  • Lyssna och återberätta
  • Utveckla ord och begrepp
  • Utveckla sitt fonologiska uttryck
  • Öva upp fantasin
  • Jobba med teknik

 

Hur gör vi?

Hur kopplar vi aktiviteterna till vår vision och de prioriterade målområdena? 

Vilka verktyg/metoder ska vi använda?

Hur ska vi organisera oss?

Aktiviteter: 

  • Högläsning 
  • Bornholm
  • Äventyrspedagogik 
  • Bygger med olika material

Arbetslaget skriver veckoreflektioner kopplade till lärloggarna utifrån hur aktiviteterna har gått. Länk till reflektionsfrågor finns i snabblisten. 

Arbetslaget skriver månadsreflektioner kopplade till planeringen utifrån mål och planerade aktiviteter, vilket resultat ser vi. Länk till reflektionsfrågor finns i snabblisten.  

Arbetslaget skriver analys i november och april. Länk till analysfrågor finns i snabblisten. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback