Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Äventyrets aktionsforskningsfråga

Brudhammar, Stenungsund · Senast uppdaterad: 12 september 2022

Hur kan vi skapa en god och trygg gruppgemenskap?

Nuläge

Barngruppen består av 18 barn i åldrarna 1-5år. Efter sommaren har vi fått många nya barn på avdelningen, vi har därför valt att jobba med att skapa en god gruppgemenskap där alla barn kan känna sig trygga.

Vart ska vi?

Syftet är att barnen ska få skapa goda relationer mellan barn-barn och barn-vuxna. Barnen ska tillsammans få lära och ge förslag på hur konflikter kan lösas genom att uttrycka sina känslor, sätta ord på hur det känns och visa eller säga stopp om något inte känns bra.

Hur gör vi?

Vi använder oss utav våran maskot Talle Kalle som är våran värdegrunds figur. Talle Kalle kommer med kompis uppdrag och är med oss på olika ställen i förskolan och på luffen. Vi använder oss utav litteratur som handlar om relationer och konflikthantering under vilan som avslutas med boksamtal. I det dagliga arbetet bekräftar vi barnens känslor och hjälper barnen att hitta verktyg för att hantera konflikter.  

Dokumentation 

Vi dokumenterar på Unikum och på väggen i hallen med text och bilder på barnen där barnen kan gå och titta och visa sina vårdnadshavare vid hämtning och lämning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback