Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

5 - 6

Demokrati, politik och valet

Kastellegårdsskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 5 september 2022

I samhällskunskap kommer vi arbeta med området demokrati, politik och valet från ungefär vecka 36-40.

I detta arbetsområde kommer vi bl.a. arbeta med vad det innebär att Sverige är en demokrati, hur demokratiska val går till, vilka riksdagspartier som finns och exempel på vad de står för, vad som händer efter valet och hur beslut fattas på olika nivåer i samhället.

Vi kommer göra detta genom att främst använda oss av:

- Läsa tillsammans i läroboken "Upptäck samhälle".

- Läsa texter och göra uppgifter i arbetsboken Koll på valet.

- Serien "Dröm om demokrati" på urplay.

- Lilla aktuellt.

- Samla viktiga begrepp i begreppslistan i classroom.

Eleverna kommer få visa vad de kan genom att göra enskilda uppgifter från arbetsboken Koll på valet. Vi kommer också göra en del uppgifter gemensamt. De kommer också få möjlighet att visa vad de kan under samtal och diskussioner i klassrummet. 

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället, och

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.

Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska val och partier i Sverige. Skiljelinjer i några aktuella politiska frågor.

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets makthavare samt som underhållare.

Eleven visar grundläggande kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter.

Eleven visar grundläggande kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver enkla samband inom olika samhällsstrukturer. Eleven för enkla resonemang om hur människor kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.

Eleven för enkla resonemang om samhällsfrågor utifrån kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven granskar information och åsikter som rör samhällsfrågor i olika källor med enkla källkritiska argument.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback