Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål utom nationella minoritetsspråk

·

Årskurs:

3

Modersmål thai åk3 HT22 och VT23

Modersmålsenheten GR, Linköping · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Nu börjar du bli duktig på att prata, läsa och skriva på modersmålet. Du kommer att vara stolt över dig själv. Ju mer du läser och lyssnar desto smartare blir du varje dag.

Lärandemål:

 • Kan återberätta något om dig själv, familjen och din hobby.

 • Kan delta i enkla samtal om vardagliga, nivåanpassade ämnen.

 • Kan förstå enkla berättande filmer där människor pratar.

 • Kan läsa de flesta vanliga ord snabbt och direkt.

 • Kan läsa och förstå mellan raderna, dvs tolka innehållet i berättelser och faktatexter.

 • Läsa “Manee Mana”texter med flyt.

 • Kan skriva enkla ord och meningar på egen hand.

 • Kan leka och sjunga, musik från Thailand.

 • Du kan skriva berättande text och faktatext.

 • Känner till högtider och traditioner i Thailand “Songkran”och “Loi Krathong”  

Arbetssätt

 • Du kommer att öva på återberätta om dig själv, din familj och din hobby. 

 • Du ska delta i enkla samtal om vardagliga saker t ex om väder, årstider mm

 • Du ska arbeta med kurslitteratur “Manee Mana” där du kan träna på att läsa och skriva.

 • Du kommer att läsa, lyssna och titta på sagor, fabler mm.

 • Du ska träna på att skriva berättande text,  dagbok och sagor med hjälp av bilder.

 • Du ska träna på att skriva faktatext med hjälp av bilder, stödord och tankekarta.

 • Du kommer att lära dig thailändska genom lek och musik.

 • Du ska lära dig årstiderna, månader, dagarna på modersmålet. 

Bedömning

 • Du kan visa att du kan berätta om dig själv, familjen och din hobby.

 • Du kan ställa relevanta frågor under lektionerna. 

 • Du visar att du kan delta i vardagliga samtal.

 • Du kan läsa enkla ord och meningar med flyt och förstå mellan raderna.

 • Du kan skriva enkla ord och meningar på egen hand t ex dagbok.

 • Du kan skriva kort faktatext.

 • Du kan skriva kort berättande text.

 

 

Tidsplan:

HT 2022

Veckan 34 Muntlig presentation om sig själv, familjen och sommarlov.

Veckan 35-37 Tema: Årstider, väder, dagar och månader.

Veckan 38-40 Läsa kurslitteratur “Manee Mana kap 27-28 och jobba med övningar.

veckan 41 Läsa berättande text och svara på frågorna.

Veckan 42-43 Skriva berättande text med hjälp av bilder.

Veckan 44 Höstlov

Veckan 45 Berätta om höstlovet och lyssna på sagor och sång.

Veckan 46-48  Läsa kurslitteratur “Manee Mana” kap 29-31 och jobba med övningar.  

Veckan 49 Tema: dagbok.

Veckan 50-51 Spel och reflektion och avslutning.

 

VT 2023

Veckan 2 Berätta om julen och vad du har gjort under lovet. 

Veckan 4-7 Läsa kurslitteratur “Manee Mana” kap 32-35 och jobba med övningar.

Veckan 8 Sportlov

Veckan 9-11 Kort berätta om sportlovet och fortsätta med “Manee Mana” kap 36-38

Vecka 12-13 Läsa kurslitteratur” Manne Mana” kap 39-40 och jobba med övningar. 

Vecka 14 Påsklov: Läxor, övningar. Läsa en berättande text. 

Veckan 15 Tema: tradition, rita och måla och berätta. 

Veckan 16-18 Läsa beskrivande text, Tema: djur. 

Veckan 19-21  Träna att beskriva med hjälp av bilder.

Veckan 22-23  Bedömning och Avslutning

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback