Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Svenska Läsa år 1, baserad på ABC-klubben "Den magiska kulan"

V Bodarna skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 5 september 2022

*

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

 

Förmågor som ska utvecklas

formulera sig och kommunicera i tal
läsa och analysera skönlitteratur
urskilja språkliga strukturer

Mål som ska uppnås

Kan höra begynnelseljudet i ord, ex m-mat och s-sol.
Kan höra att ex fel, fyra och fisk börjar på f och att bok, tak och sjuk innehåller k.
Kan ljuda ihop ex s-ö-t till söt och m-u-s till mus.
Kan namn och ljud på alla bokstäver.
Känner igen vanliga småord som ordbilder jag, hej, och, ser, en, ett, är, var, det, vi, du, den, ha, har, kan, inte, hon, han, ja, nej, mig, dig, sig.
Kan läsa ord som is, sol, räv.
Kan läsa vanliga ord med flyt, ex bok, sol, spel.
Kan läsa enkla ord och förstå vad de betyder.
Kan läsa och förstå en enkel mening, ex ”Mia leker med Max”.

Vi ska träna kunskaperna kring

Läsa

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.

Tala, lyssna och samtala

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Så här ska vi träna kunskaperna

Arbeta med "Bokstavsloggen" där vi lyssnar och skriver var bokstaven finns i ordet (först, inuti, sist).
Träna med ordbilder och lösa bokstavskort.
Högläsning av sagor och berättelser i grupp samt samtala och återberätta kring känslor och innehåll i det lästa.
Läsa i Den magiska kulans läsebok, som finns på tre nivåer.
Listläsning (Bravkod) och läslådor te x domino. 
Läsa olika böcker enskilt eller i grupp.

Detta ska bedömas

Att du kan ljuda ihop korta ord, t.ex. s-ö-t till söt och m-u-s till mus.
Att du kan namnen på alla bokstäverna.
Att du kan läsa ord som is, sol och räv.
Att du kan läsa vanliga ord med flyt, t.ex. bok, sol och spel.
Att du kan läsa och förstå en enkel mening, t.ex. ”Mia leker med Max”.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback