Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Ma åk 6 HT-22, De fyra räknesätten

Kärna skola, Linköping · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Du kommer att få träna på de fyra räknesätten. Algoritmer och kort division kommer att tränas. Du kommer även att få träna på att välja rätt räknesätt utifrån textuppgifter. Vi kommer även träna på effektiva metoder vid problemlösning.

Det här ska du visa att du kan:

 • algoritmer (uppställningar) i addition, subtraktion och multiplikation (heltal och decimaltal)
 • kort division (heltal och decimaltal)
 • välja rätt räknesätt utifrån läsuppgifter
 • redovisa dina beräkningar
 • muntlig kommunikation 
 • lösa uppgifter i flera olika steg
 • ekvationslösning

 

För att lära dig kommer du att:

 • få lektionsgenomgångar
 • arbeta med problem i helklass
 • arbeta enskilt
 • arbeta i grupp
 • redovisa beräkningar inför klassen

 

 

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom:

 • skriftliga prov
 • muntliga diskussioner både i grupp och helklass
 • redovisningar framme på tavlan
 • avstämningar

Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Positionssystemet och hur det används för att beskriva hela tal och tal i decimalform.

Metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Metoder, däribland algebraiska, för att lösa enkla ekvationer.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
De fyra räknesätten
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback