Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Nyckelpigan 22/23

Gottepåsen Förskola och Fritidshem, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Nuläge En ny termin har startat, ingen förändring i gruppen. Vi jobbar vidare på att skapa trygghet och stärka gruppkänslan. Mål Varje barn ska känna sig trygg i sig själv och känna tillit till sin egen förmåga. Vi vill att alla ska känna samhörighet i gruppen. Hitta våra rutiner och känna oss trygga på förskolan. Se och bemöta barnens olika behov. Skapa en lärande miljö. Hur gör vi? Skapa rutiner för att ge trygghet. Vi pedagoger finns nära och kan stötta barnen, vara en trygg famn, vid behov. Vi arbetar med språket för att kunna uttrycka sig. Vem är jag? Vi leker och har roligt tillsammans, uppmuntarar samspelet med de andra barnen. Vi skapar en inspirerande och utmanande lärmiljö efter våra förutsättningar. Vi pedagoger finns nära och för dialog med barnen samt fyller på med kunskap och lärande. Vi använder böckernas värld, kompisböckerna och sfl som verktyg. Genomförande Vi har fasta rutiner för hur dagarna ser ut. Vi pedagoger finns nära barnen och är aktiva i deras lek. Vi sjunger, gör ramsor och för att stärka jaguppfattningen och gruppen. Vi arbetar medvetet med rörelse för att lära oss om vart vår egen kropp börjar och slutar Vi tar bilder på barnen som vi sätter upp på väggen för att stärka grupptillhörigheten. Vissa stunder delar vi in oss i mindre grupper för att tillgodose allas olika behov. Kopplingar till läroplanen Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga, Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback