Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 5

Favorit matematik 4A

Hestra Midgårdskolan F-6, Borås Grundskola · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Under hösten arbetar vi med matematik med hjälp av boken Favorit Matematik 4A. Vi kommer att arbeta både direkt i boken, i räknehäfte och matteboken på datorn. Målet är att du ska få repetera och befästa dina tidigare kunskaper på olika sätt samt gå vidare i arbetet med räknesätt och strategier i matematik.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

För att förstå och kunna använda matematik behöver du behärska ett antal metoder och regler. Du behöver också förstå och kunna använda matematiska begrepp. Det är dessutom viktigt att du får upptäcka att matematik är både roligt och spännande genom att lära dig så mycket som möjligt utifrån den nivå du befinner dig på!


Du ska få repetera grunderna för de fyra räknesätten.

Du ska också få lära dig 

- Prioriteringsregeln; att räkna med parentes

- Multiplikationstabellerna
- Multiplikation med uppställning
- Multiplikation med 10 och 100
- Multiplikation med en talsort i taget

- Mer om division
- Delningsdivision
- Innehållsdivision
- Kort division
- Division med rest
- Division med 1, 10, 100 och 1000

- Negativa tal
- Stapeldiagram med och utan digitala verktyg
- Linjediagram med och utan digitala verktyg
- Ekvationer
- Programmering, stegvisa instruktioner och algoritm

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel och arbeta med problemlösning samt färdighetsträna i din bok (även den digitala) i räknehäfte och på arbetsblad. Ibland får du också hemläxor med vilka du får mängdträna och befästa det du tidigare lärt dig. Vi följer upp ditt lärande i matematik regelbundet, bland annat med hjälp av bokens diagnoshäfte.

För dig som behöver det finns möjligheter till fördjupning i form av olika utmaningar!

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna:

- Använda de fyra räknesätten med hjälp av olika metoder och regler
- Arbeta med tal i talområdet 0 - 10 000
- Lösa problem med hjälp av olika strategier
- Arbeta med negativa tal
- Arbeta med olika typer av diagram
- Lösa ekvationer
- Grunderna för programmering; stegvist tänkande, algoritmer

Hur du får visa vad du kan:

I det dagliga arbetet.

Genom att göra den formativa diagnosen Vad har jag lärt mig? efter varje kapitel.

Genom att göra diagnoser i diagnoshäftet.

 

 

 

 

 
 

Läroplanskopplingar

Rationella tal, däribland negativa tal, och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och användas.

Positionssystemet och hur det används för att beskriva hela tal och tal i decimalform.

Olika talsystem och några talsystem som använts i olika kulturer genom historien.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Hur tal i bråk- och decimalform kan användas i vardagliga situationer.

De fyra räknesätten och regler för deras användning vid beräkningar med naturliga tal.

Metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Matematiska likheter och hur likhetstecknet används för att teckna enkla ekvationer.

Mönster i talföljder och geometriska mönster samt hur de konstrueras, beskrivs och uttrycks.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Favoritmatematik 4A Kap. 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback