Skolbanken Logo
Skolbanken

Vänskaps planeten

Förskolan Atlantis, Naturmontessori Väst AB · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Vi kommer jobba med värdegrunden genom att utforska nya hemmagjorda planeter.

Vi kommer jobba med värdegrunden genom att låta kanin och igelkott åka ut till rymden och etablera sin egen koloni på en främmande planet. 

I detta projekt kommer barnen få tillverka sin egen planet med hjälp av en boll och gips, sedan får barnen (som är indelade i två grupper) demokratiskt rösta fram vilka regler som ska gälla på denna planet. 

Planen med planeten är att barnen själva ska få komma fram till hur man är snäll och hur man ska var mot varandra genom att de själva får komma fram till det som en grupp. 

Vi kommer även troligtvis skapa en planet där man inte är snäll, tanken med detta är då att skapa kontraster mellan hur man är mot varandra för att förtydliga för barnen.

När planeten är klar ska Kanin och Igelkott få flytta från sina kartonghus till dessa planeter. 

Beroende på hur de första aktiviteterna går så kommer vi fortsätta med rymdtemat och implementera detta i fler teman. 

Utöver denna centrala aktivitet så kommer vi försöka implementera rymden och värdegrunden i den dagliga verksamheten.

Vi har valt att arbeta med just rymden då barnen har visat ett stort intresse för detta. 


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback