Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 5

Idrott och hälsa - Orientering åk 5

Sturebyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Att röra sig i olika miljöer utomhus främjar välmående och kan bidra positivt till spontana aktiviteter. Det gäller dock att värna om naturen där man vistas, det kan finnas regler att ta hänsyn till. Sker vistelsen på ett mindre känt, eller till och med okänt område är det bra att kunna hitta sin väg med hjälp av kartan.

Tid:

v.36-38

Innehåll:

Under momentet kommer du att

- Få kunskaper om olika kartors uppbyggnad 

- Lära dig de grundläggande kunskaperna om orientering

 - Lära dig orientera med hjälp av olika typer av kartor

 

Eleven genomför aktiviteter i natur- och utemiljö utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden.


Läroplanskopplingar

förmåga att genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse efter olika förhållanden och miljöer,

Att orientera sig i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan stöd av digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Utforskande av möjligheter till och genomförande av friluftsaktiviteter, lekar och rörelser i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Matriser i planeringen
Orientering
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback