Skolbanken Logo
Skolbanken

Verksamhetsplan Ht-23 - Vt-24

Bräcke förskola, Kungälv · Senast uppdaterad: 6 december 2023

Vi på Lingon strävar efter att alla barn ska känna sig trygga, sedda och viktiga, samt erbjuda dem en rolig och lärorik miljö. Vi anser att det sociala samspelet är viktigt, att alla barn får vara med och att vi är omtänksamma och empatiska mot varandra.

Verksamhetsplan Ht-23 – Vt-24

Bräcke Förskola består av sex avdelningar med öppettider 6.00 - 18.00. Vid öppning och stängning samarbetar vi tre och tre avdelningar tillsammans, där vi turas om att öppna och stänga. Avdelningarna på huset samarbetar även vid tvärgrupper där barnen har undervisning i till exempel gympa för de barn som ska börja i skolan nästkommande höst. 
 
Förskolan arbetar även med Grön Flagg som är ett pedagogiskt verktyg för förskolor och skolor som vill samarbeta mer aktivt och långsiktigt med hållbarhetsfrågor. I och med att hållbar utveckling fått större plats i vår nya läroplan har vi börjat arbeta mer med detta i vår utbildning. 
 
Vid behov samarbetar förskolan med specialpedagoger och logoped. 
 
På avdelning Lingon har vi 18 barn inskrivna mellan 1-5 år. På dessa barn har vi tre heltidstjänster fördelat enligt följande: 
Camilla, förskollärare, arbetar 90% med en ledig dag varannan vecka, 
Jennica, förskollärare, arbetar 80% med en ledig dag i veckan, 
Annika, barnskötare, arbetar 80% med en ledig dag i veckan.  Vi har även pedagoger som kommer in och täcker upp våra lediga dagar.
 
Som ett led i vårt arbete med GrönFlagg kommer fokus att ligga på vila och återhämtning för barnen. Därför kommer vi till exempel att börja med liggvila för alla barn. Vi önskar att alla barn kan ta med sig en liten kudde och filt som får bo här på förskolan.
 
Varje hösttermin brukar vi bjuda in er vårdnadshavare till ett föräldramöte men i år kommer vi istället att ha Luciafirande med julpyssel tillsammans med barnen och er föräldrar. På vårterminen har vi utvecklingssamtal. Vi använder oss av lärplattformen Unikum, dels vid utvecklingssamtalen men även när vi dokumenterar undervisningen vi bedriver på avdelningen samt ert barns lärande.
 
Vår undervisning på Lingon bygger på läroplanens mål, Skolverkets rekommendationer och Barnkonventionen. 
Vi kommer att arbeta vidare med barnens språkutveckling. Det innebär bland annat bokläsning,

 

Allt vi gör på Lingon bygger på läroplanens mål, Skolverkets rekommendationer och barnkonventionen.  arbetar med att dela in barngruppen i mindre grupper för att på så vis ge varje barn större möjligheter till deltagande samt för att öka möjligheten till att individanpassa verksamheten.

Vi kommer att fortsätta att arbeta med språkutveckling. Det innebär bland annat bokläsning, språkutvecklande spel, dialoger, språklådor och TAKK (tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Vi arbetar även med bildstöd. Arbetet med matematik, där vardagsmatematiken är en stor del och naturvetenskap kommer att fortlöpa under läsåret.

Vi vill att barnen ska lära sig att skapa, med hjälp av digitala verktyg. 

Förskolan arbetar också med Grön Flagg- hållbar utveckling - utemiljö och vila. 

Varje måndag har vi utomhus lek på gården för de barn som vill vara med.

På fredagar har vi utomhus Disco med sång och rörelse.

På Lingon har vi Röris inomhus med de övriga barnen.

Vi på Lingon är vi ute varje dag. Delvis på förskolans gårdar och ibland på utflykter till lekplatser eller skogen.

 

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback