Skolbanken Logo
Skolbanken

Verksamhetsplan Ht – 2022– VT – 2023

Bräcke förskola, Kungälv · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Ht – 2022– VT – 2023

 

Vi på Lingon strävar efter att alla barn ska känna sig trygga, sedda och viktiga, samt erbjuda dem en rolig och lärorik miljö. Vi anser att det sociala samspelet är viktigt, att alla barn får vara med och att vi är omtänksamma och empatiska mot varandra.

Allt vi gör på Lingon bygger på läroplanens mål, Skolverkets rekommendationer och barnkonventionen. Vi arbetar med att dela in barngruppen i mindre grupper för att på så vis ge varje barn större möjligheter till deltagande samt för att öka möjligheten till att individanpassa verksamheten.

Vi kommer att fortsätta att arbeta med språkutveckling. Det innebär bland annat bokläsning, språkutvecklande spel, dialoger, språklådor och TAKK (tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Vi arbetar även med bildstöd. Arbetet med matematik, där vardagsmatematiken är en stor del och naturvetenskap kommer att fortlöpa under läsåret.

Vi vill att barnen ska lära sig att skapa, med hjälp av digitala verktyg. Gemensamt på förskolan finns det tvärgrupper, 17 – klubben och skogsbusar födda – 18. Utomhus Röris för barn födda – 19 och kommer även att ha sångsamling ute med barn födda -20 detta arbetar vi med under hela läsåret.

Förskolan arbetar också med GrönFlagg- hållbar utveckling - utemiljö.

På Lingon är ute varje dag. Delvis på förskolans gårdar och ibland på utflykter till lekplatser eller skogen.

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter