Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4 - 6

Musik åk 4-6

Hagalundskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 8 september 2022

Pedagogisk planering musik 4-6

Pedagogisk planering Musik 4-6

Från LGR22

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och har betydelse för individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och tidsperioder med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper i och om musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Vi kommer under året att behandla följande:

Sång i olika former så som: Unisont, Kanon, Stämsång

Musikens byggstenar så som: Noter, Dynamik, Takt och Puls

Skapa musik digitalt och akustiskt

Spela instrument och lära oss om olika instrument

Genrer och karaktärsdrag

Skriva egna texter

Röst- och Hörselvård

Filmer och filmmusik och hur musiken påverkar oss i vardagen

Högtidliga evenemang och tillhörande musik

Musik som konst och hur den kan samverka med andra medier

Samt Kahoot och andra uppgifter som delges via classroom.

m.m


Läroplanskopplingar

förmåga att sjunga och spela i olika musikaliska former och genrer,

förmåga att skapa musik samt uttrycka och kommunicera tankar och idéer i musikalisk form, och

förmåga att uppleva och reflektera över musikens innehåll, funktion och betydelse i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång, melodispel och ackompanjemang i olika genrer, unisont och i stämmor.

Imitation och improvisation med röst, rörelse och instrument med utgångspunkt i musikaliska byggstenar.

Komposition med utgångspunkt i musikaliska byggstenar.

Gestaltning av idéer genom att musicera och genom att kombinera musik med andra uttrycksformer.

Rösten och hur den kan varieras och användas musikaliskt i olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

Ackord-, melodi-, bas- och slagverksinstrument samt digitala verktyg för musicerande och musikskapande.

Röstvård och hörselvård vid musikaliska aktiviteter i olika miljöer.

Musikaliska byggstenar: puls, rytm, tempo, taktarter, klang, tonhöjd, dynamik, fraser, perioder, musikalisk form och ackord.

Musiksymboler, grafisk notation, ackordbeteckningar och grundläggande notkännedom.

Musikens påverkan på och betydelse för människa och samhälle. Hur musik kan uppfattas och användas i vardagliga och högtidliga sammanhang.

Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika uttrycksformer kan samspela.

Musikinstrumentens funktioner i olika ensemble- och orkestertyper.

Musikaliska karaktärsdrag i konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer.

Matriser i planeringen
Musik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback