Skolbanken Logo
Skolbanken

Vänskap och Relationer

046021 Förskolan Kullerbyttan, Stockholm Hässelby-Vällingby · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Temaarbetet med fokus på vänskap och relationer. Hur vi är mot varandra och hur lär sig barnen att bygga vänskap och vara en bra kompis. Samt bygga trygga relationer till varandra och till sig själva i allt samspel

Innehåll

Temaarbetet med fokus på vänskap och relationer. Hur vi är mot varandra och hur lär sig barnen att bygga vänskap och vara en bra kompis. Samt bygga trygga relationer till varandra och till sig själva i allt samspel.

 

 

Var är vi?

 Vi vill starta terminen med ett värdegrundsrelaterat projekt. Där vi tidigt skapar ett gemensamt förhållningssätt i barngruppen som vilar på trygghet, respekt, omtanke och kommunikation. Vi vill ge barnen förutsättningar till att skapa goda relationer till varandra och till sig själva. Vi vill även utmana barnen till att finna nya kompisrelationer och på det viset inkluderar varandra mer i sina lekar. Utvecklar sina leksignaler och lära sig lösa de konflikter som uppstår i leken.

 

Vart ska vi?

 MÅL

Förskolan ska sträva efter att varje barn ska trivas på förskolan och känna sig trygg.

Att varje barn ges möjligheten till att stärka sin egen självkänsla, få en ökad medvetenhet om det egna jaget.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

-         Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ansvar för gemensamma regler.

-         Att ge barnen möjlighet att utveckla en ökad förståelse för egna behov, tankar, känslor och handlingar.

-         Vi vill ge barnen möjligheter att reflektera över vad de själva behöver för att må bra och känna sig trygga men även reflektera över hur de kan få andra att må bra och känna sig trygga.

 

Hur gör vi?

Vi startar upp terminen med att vi tillsammans på stora sidan skapar ett vänskapsträd där barnens tankar och idéer samlas om hur man är en bra kompis. Detta träd kommer vi sätta upp inne på ”stora sidan”. På detta sätt synliggörs barns tankar och vi kan tillsammans påminna varandra om hur vi vill att man ska vara mot varandra. Vi vill även påvisa för barnen att vi är tillsammans här på stora sidan (Korallen och Sjöstjärnan) och att vi alla tillsammans gör detta, en bra start på en härlig gemenskap! 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback