Skolbanken Logo
Skolbanken

Riksdagsval 2022

Blästadsskolan - anpassad grundskola, Linköping · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Valdagen 11 september, vad innebär det? Vi ska ta reda på detta, följa valet och prata om demokrati.

Mål och syfte

Målet med undervisningen är att...

 • känna till vad begreppen demokrati innebär

 • känna till begreppen riksdag och regering
 • känna till hur det går till att rösta

 • känna till några partier och deras symboler

 • känna till vilket parti som vann valet och statsministerns namn

 

Så här kommer vi att jobba:

 • Vi kommer att jobba med begreppen stadsminister, demokrati, riksdag, regering och val
 • Vi kommer att jobba med partiernas symboler och namn. 
 • Vi kommer att forska mer kring ett parti, var står de i valet 2022 inom 3 frågor? 
 • Vi kommer att se på filmer
 • Vi kommer ta reda på vem som vann valet
 • Vi kommer att prata om vad mer vi kan rösta om och vilka situationer vi känner till som är demokratiska.

 

Detta kommer att bedömas:

 • Om du känner till begreppen stadsminister, demokrati, riksdag, regering och val
 • Om du känner till hur man röstar
 • Om du känner till några partisymboler
 • Om du vet vem som vann valet

Läroplanskopplingar

kunskaper om samhällsförhållanden, demokrati och mänskliga rättigheter, religion och livsåskådning samt om geografiska och historiska förhållanden,

förmåga att använda det samhällsorienterande områdets metoder och verktyg.

Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska val och partier i Sverige.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan.

Aktuella samhällsfrågor.

Metoder för att söka och använda information, till exempel textläsning, intervjuer och observationer. Olika källors användbarhet och tillförlitlighet.

Eleven medverkar i att visa kunskaper om samhällsförhållanden, demokrati och mänskliga rättigheter, religion och livsåskådning samt om geografiska och historiska förhållanden.

Eleven bidrar i kommunikation om vardagliga livsfrågor och bidrar till jämförelser av förhållanden i samhället under olika tider och på olika platser.

Eleven visar grundläggande kunskaper om samhällsförhållanden, demokrati och mänskliga rättigheter, religion och livsåskådning samt om geografiska och historiska förhållanden.

Eleven kommunicerar på ett enkelt sätt om vardagliga livsfrågor och gör enkla jämförelser av förhållanden i samhället under olika tider och på olika platser.

Eleven visar goda kunskaper om samhällsförhållanden, demokrati och mänskliga rättigheter, religion och livsåskådning samt om geografiska och historiska förhållanden.

Eleven kommunicerar på ett utvecklat sätt om vardagliga livsfrågor och gör utvecklade jämförelser av förhållanden i samhället under olika tider och på olika platser.

Matriser i planeringen
Riksdagsval 2022
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback