Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Ht 22 Läsförståelse Oasen

Palmbladsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Läsförståelse ur Sagor och sanningar

Du kommer att få läsa olika typer av texter som t ex; skönlitterära texter, faktatexter, fabel etc. 

Du kommer att få svara på olika typer av frågor till texterna

Du kommer att få göra språkliga övningar som t ex tempusbyten och ordföljd. 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Matriser i planeringen
Betygskriterier i ämnet svenska i slutet av åk 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter