Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE02

Svenska 2: "Störst av allt" SA21E

Folkungaskolan gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 8 september 2022

Nu är det äntligen dags för läsning igen. Den här gången ska vi läsa romanen Störst av allt, skriven av Malin Persson Giolito.

Under veckorna 36-41, parallellt med att vi arbetar med svenska språkets uppbyggnad och struktur, kommer vi att läsa, diskutera och analysera romanen Störst av allt. Under läsningens gång gör vi två stopp och diskuterar diverse övergripande frågor men också mer specifika frågor. Dessa diskussioner sker såväl i gruppform som i helklass. Läsningen avslutas med en romananalys. 

Preliminär planering:

 

Vecka

Måndag (90 min)

Torsdag (90)

36

Valdebatt SAAB arena 13.30-15.15

Grammatik - ordbildning

Introduktion roman

37

Grammatik - ordklasser

Roman

Grammatik - ordklasser

Roman

38 

Grammatik - ordklasser

Roman

Boksamtal, t.o.m. s. 123

Grammatik - ordklasser

 

39

Grammatikrepetition

Roman

Prov ordklasser

Roman

40

Utvecklingssamtal

Boksamtal, t.o.m. s. 266

Förberedelse analys

 

41

Förberedelser analys/

Grammatik satsdelar

Romananalys


Övrig information hittar du i classroom.


 

  

 

 

 

Läroplanskopplingar

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.

Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.

Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.

Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.

Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback