Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

9

Planering franska lå 2022- 2023

Fruängens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Franska åk 9 planering lå 2022- 2023

Läromedel Chez Nous 4 och ovningsmastaren.se

 

v. 34- 36

 

1a La plage, text och övningar.

Phrases utiles

Grammatik: venir- komma, venir de faire qch- nyss ha gjort något, passe compose, dåtidsformen, böjs med hjälpverbet etre vid rörelseverb tex aller, venir, retourner.

 

v. 37-39

 

1b La rentree, text och övningar.

Phrases utiles

Grammatik: passe compose med etre: aller, venir, arriver, partir, entrer, sortir, retourner, rester, naitre, mourir, monter, descendre,

Tomber.

 

Le Canada

 

Prov 7 oktober

 

v. 41-43

 

2a Mon futur metier, text och övningar.

Phrases utiles.

Grammatik: Futur simple, il faut.

Connaitre- känna i presens och pc.

 

v. 45-46

 

2b Mon stage, text och övningar

Phrases utiles

Grammatik: imparfait- känna igen, ej kunna aktivt.

Lire- läsa i presens och pc.

 

v. 47- 49

 

2c Journal d’une jeune fille au pair, text och övningar.

 

Prov 9 december

 

 

v. 50- 3( vt 2023)

 

3a Vacances a Marrakech, text och övningar.

Phrases utiles

Grammatik: pronomen- direkt kt

 

v. 4- 6

 

3b Une bonne surprise, text och övningar.

Phrases utiles

Grammatik: de efter ord för mått, mängd och negationen pas, Partir i presens och pc.

 

Realia Le Maroc

 

Prov 17 februari

 

v.10- 12

 

4a Une fille courageuse, text och övningar

Phrases utiles

Grammatik: reflexiva verb i presens och pc.

 

4a Situations courantes och ordspråk s.64- 65

 

v. 13- 16

 

4b Un vol

Phrases utiles

Grammatik: gerondif- pågående form

 

Realia La Guadeloupe

 

Prov 17 april

 

Övrigt: Ur skolprogram- Alors parle! Alors demande!

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används

förståelse av målspråket i tal och skrift

förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i tal och skrift

Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation.

Sånger och dikter

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och stavning, i det språk eleverna möter.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Berättelser och annan fiktion, även i talad eller dramatiserad form.

Dialoger, samtal och intervjuer.

Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Eleven kommenterar översiktligt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. 

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. 

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

I interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter