Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Myrstackens mål och utvecklingsplan Omsorg, utveckling och lärande HT-22

Sandtorps förskola, Nykvarn · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själv som lärande och skapande individer. Därför ska barnen få möjlighet att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper. De behov och intressen som barnen på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Avdelning

Myrstacken

Prioriterat mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta. 

Vart är vi?/Nuläge

Vi ser att vi ska fortsätta att stimulera, utmana och bjuda in till att barnen resonerar matematiskt på ett lek- och lustfyllt sätt. 

Vart ska vi?

Vi tror att genom att vi lägger fokus på matematiska begrepp och frågeställningar genom lek/på ett lustfyllt sätt -  kommer barnens intresse för matematik väckas, som sedan bidrar till lärande och utveckling inom detta område.

Vi kommer att sätta upp material som bjuder in till matematiska reflektioner och vi kommer dagligen att ge barnen olika matematiska "uppgifter"/frågeställningar för att stimulera matematiskt lärande och utveckling. 

Ett mål vi har är att barnen själva ska börja resonera matematiskt på egen hand.

Hur gör vi?

Vi kommer bland annat att använda oss av Babblarna i olika matematiska situationer/forum då dessa figurer är omtyckta av barnen och väcker deras intresse. Vi kommer att erbjuda och stimulera till att barnen får öva antal, mätning, förändring, mönster, ordning m.m.

Hur blev det?

- Vad har vi gjort?

- Vad ser vi för mönster/resultat?

- Vad tar vi med oss och utvecklar framåt?

Detta synliggörs i lärloggar och i pedagogernas reflektioner och analyser. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback