Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SPR

SPR LF ht 22

Milnergymnasiet, Kristianstad · Senast uppdaterad: 6 september 2022

SPR Linus i samspel med elev från Ängsgymnasiet.

Linus får träffa en jämnårig elev från Ängsgymnasiet en lektion varje vecka.

Vi utvecklar samspelet mellan eleverna och kommer även att ha ett enkelt musikquiz som eleverna kan kommunicera kring.


Läroplanskopplingar

1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.

Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.

Eleven kommunicerar och samspelar i välkända sammanhang och miljöer. I kommunikationen deltar eleven i att använda ord, begrepp eller alternativa uttryckssätt på ett i sammanhanget relevant sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter