Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Kroppen, hälsa och identitet

Partille Grundsärskola (GR), Partille · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Nu ska vi lära oss om kroppen och hälsa!

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du skall få utveckla dina förmågor att:

- ta ställning i frågor som rör hälsa

- arbeta med identitet och känslor

- söka information från olika källor och värdera dessa. 

Undervisning och arbetsformer

 Du kommer att få:

  • titta på film
  • arbeta med arbetsblad och andra skrivuppgifter
  • arbeta enskilt och i grupp
  • lyssna på föreläsning 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att :

  • berätta om några av människans kroppsdelar och funktioner
  • berätta om några av människans sinnen och hur människan upplever med hjälp av dem.
  • framföra dina tankar om vad som påverkar människors hälsa
  • söka information i olika källor och använda dig av den

Detta visar du genom att :

- medverka i samtal med samtalskartor om hälsa och känslor.

-svarar på påståenden om faktorer som påverkar människors hälsa och motivera dina svar

- i en mindre grupp redovisa dina kunskaper om människans kroppsdelar och funktioner


Läroplanskopplingar

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, hygien, motion och beroendeframkallande medel.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter