Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

värden och kartan

Skederids skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 6 september 2022

SO – om man studerar världen/jordgloben och kartan hittar man olika kontinenter, världshav, kartor, kartsymboler och väderstreck.

Målet med undervisningen

Är att eleverna ska få undersöka vår planet Jorden – Tellus. De ska få en förförståelse för hur kontinenterna och världshaven är fördelade på vår jord. Eleverna ska få läsa av en karta med väderstreck och lägen. Varför heter det Östersjön om det inte är en sjö?

 

Vi kommer att

 Studera kartor

 Läsa faktatexter

 Samtala och titta på bilder och filmer om världen

 Skriva texter om jorden och kontinenterna.

 Skriva faktatexter om några egenvalda länder och rita dess flagga. De kommer även att få skapa en resebroschyr

 

Detta kommer bedömas /förväntat resultat

Eleverna ska känna till vilka förutsättningar i natur och miljö (mark, vatten och klimat) har betydelse för befolkning och bebyggelse.

Eleverna ska känna till jordgloben, kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben De ska även känna till namn och lägen som är betydelsefulla för eleven.

Eleven ska få en förståelse för en rumsuppfattning med hjälp av mentala och fysiska kartor över exempelvis närområdet.

 

Viktiga begrepp:            plats

                                     läge

                                     gräns

                                     kartsymboler

                                     väderstreck

                                     världsdelar

                                     kontinenter

                                     världshav

                                     ekvatorn


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback