Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 5

Bråk

Dormsjöskolan, Dormsjöskolan · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Här ska du få lära dig mer om bråk. Du ska få träna på att läsa av, jämföra och hur vi använder bråk i vardagen.

Det här ska du få lära dig om:

- Begreppet bråk och procent och hur de hör ihop. 

- När och hur du kan använda bråk och procent i din vardag. 

 

Det här ska du kunna när vi har arbetat klart:

- Förklara ordet bråk så att jag vet att du förstår vad det betyder.

- Jämföra och storleks ordna olika bråk. 

- Förklara ordet procent så att jag vet att du förstår vad det betyder. 

- Resonera och visa hur du tänker när du arbetar med bråk och procent. 

 

Så här kommer vi att arbeta

- Genomgångar/gemensamma samlingar

- arbeta praktiskt med laborativt material.

- problemlösning på tavlan.

- matteboken/stenciler 

- du kommer att jobba själv och tillsammans med andra

- Vi kommer att baka genom att följa recept och ändra receptet. 

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas. 

Dina kunskaper kommer att bedömas under arbetets gång. Du behöver alltså delta i undervisningen. 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Hur tal i bråk- och decimalform kan användas i vardagliga situationer.

Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.

Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med enkla matematiska argument.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter