Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

6

Graffiti inspirerad bildmapp v 34-38

Solskiftesskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Låt er inspireras av graffitins konstfulla sätt att skapa bokstäver. Skriv ert namn med valfri teknik. Pröva er fram och skapa sedan en framsida på bildmappen där både text, bakgrund och färgval är hämtat från de olika graffitistilar som du har sökt upp och blivit inspirerad av.

Uppgiften går ut på att låta dig inspireras av olika graffiti teknikerna för att texta ditt namn och klass på bildmappen.

Du väljer själv det medium som passar just din idé för att texta ditt namn på ett konstfullt sätt i graffiti stil.

Du ska sätta in din text (namn och klass) i ett sammanhang och fylla framsidan med färg och form.

Sök inspiration på nätet.

Du ska kunna motivera dina val av medium.

Pröva och ompröva för att nå ditt slutgiltiga resultat, från dina olika idéer och skisser.

Spar alla dina skisser och tester.


Läroplanskopplingar

förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,

Eleven framställer olika typer av bilder med delvis genomarbetade uttrycksformer.

I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt.

Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett i huvudsak fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ.

Eleven framställer olika typer av bilder med genomarbetade uttrycksformer.

I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett fungerande sätt.

Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.

I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.

Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Texta ditt namn i Graffiti stil

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback