Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Naturorienterande ämnen VT22

Andersbergsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Detta är arbetsområden vi kommer att arbeta med under åk 1 i naturorienterande ämnen. Det vi kallar för NO.

HÖSTTERMIN 2022 ÅK 1

Vecka

 

 

 

34-36

Centralt innehåll: Årstidsväxlingar i naturen.

Kunskapskrav: Eleven visar grundläggande kunskaper om natur.

Lektionsinnehåll: 

 • Årstider i Sverige

 • Årstiden höst

37-40

Centralt innehåll: 

 • Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.

 • Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Kunskapskrav: Eleven visar grundläggande kunskaper om natur.

Lektionsinnehåll: 

 • Svampar

 • Träd

41

Centralt innehåll: Årstidsväxlingar i naturen.

Kunskapskrav: Eleven visar grundläggande kunskaper om natur.

Lektionsinnehåll: 

 • Årstider i Sverige - repetition

 • Årstiden höst

42-43

Lektionsinnehåll: 

 • Experiment

 • Repetition: svampar, träd & årstider

 

44

LOV

 

45-48

Centralt innehåll: 

 • Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.

 • Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Kunskapskrav: Eleven visar grundläggande kunskaper om natur.

Lektionsinnehåll: 

 • Klassifikation av djur & artbestämma

49-50

Centralt innehåll: Årstidsväxlingar i naturen.

Kunskapskrav: Eleven visar grundläggande kunskaper om natur.

Lektionsinnehåll: 

 • Årstiden vinter

51

Lektionsinnehåll: 

 • Experiment

 • Repetition

 

 

LOV

 

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället,

kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen,

Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.

Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Eleven visar grundläggande kunskaper om natur, kropp och hälsa, kraft och rörelse samt material och ämnen. Utifrån egna upplevelser och utforskande av närmiljön beskriver eleven enkla naturvetenskapliga samband i naturen och människokroppen. Utifrån tydliga instruktioner utför eleven enkla fältstudier, observationer och experiment.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback