Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

1 - 3

Bild åk 1

Delfinskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Bildlektionerna kommer att omfatta bildframställning, arbete med olika tekniker, verktyg och material samt bildanalys.

Arbetsområde:

 • Bildframställning
 • Olika tekniker, verktyg och material
 • Bildanalys

Mål för eleven:

 • Framställa bilder på olika sätt 
 • Använda olika tekniker, verktyg och material 
 • Förstå grundläggande färglära
 • Förstå att bilder används som kommunikation
 • Samtala om olika bilder - historiska och nutida

Arbetssätt:

 • Arbeta med teckning, måleri, modellering och konstruktion
 • Arbeta med återbruk av bilder i kollage
 • Skapande av färgcirkel
 • Fotografering och digitala verktyg
 • Användning av linjer och färg för att bygga upp form och ytor samt för- och bakgrund 
 • Samtal om samtida och historiska bilder - innehåll och budskap

Redovisningsform:

 • Presentation av lösta uppgifter
 • Portfolio 
 • Samtal kring bilder

Bedömning: (ej nödvändigt fritidshem och förskoleklass)

 • Förmågan att genomföra och slutföra bilder
 • Förmågan att använda olika tekniker, material och verktyg 
 • Förmågan att samtala kring bilder

 


Läroplanskopplingar

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Återanvändning av bilder, till exempel i kollage.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digitala verktyg.

Etiska frågor som kan uppstå vid framställning och användning av bilder i olika sammanhang.

Olika element som bygger upp form, yta samt för- och bakgrund i en bild, till exempel linjer och färg.

Några verktyg och material för teckning, måleri, modellering och konstruktioner samt för fotografering och annat digitalt arbete med bilder.

Samtida och historiska bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder och konstbilder.

Bilder ur elevernas visuella kulturer som gestaltar normer och stereotyper.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter