Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F

NO i förskoleklassen

Gullhedskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 6 september 2022

NO, de naturorienterande ämnena, är en kombination av ämnen fysik, kemi och biologi. Vi följer årstidsväxlingen, arbetar med träd, växter och djur.

Naturen ändras ständigt när årstiderna skiftar, färgerna växlar. När är bladen röd/gula och när är dem gröna? Vilka djur och träd finns i vår närmiljö? Vilka är våra månader och veckodagar? 

Vi kommer även att lära oss lite om återvinning.

Syfte:

Undervisningen i No ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om naturen.

 

Undervisning:

Vi kommer att vara i vår närmiljö och i skolskogen och uppleva vad som händer i naturen i de olika årstiderna.

Samtala och rita om de olika årstiderna.

Titta på de vanligaste träden och växterna i vår närmiljö. Vi pratar om hur man kan känna igen dem. Gör arbetsblad.

Se på träden hur de ser ut, ändrar färg och utseende efter årstid.

Samtalar om vilka djur vi har runt om oss, på bondgården och i skogen. Gör olika arbetsblad.

Ha ett samarbete md Gästrike Återvinnare.

 

Målet med undervisningen: 

Att eleven ska:

Känna igen de olika årstiderna, när de infaller och vad som kan vara typiskt för dem.

Känna igen de vanligaste djuren, träden och växterna i sin närmiljö.

Känna igen årets 12 månader och kunna namnge de flesta.

Känna igen veckans sju dagar och kan namnge dem i rätt ordning.

 


Läroplanskopplingar

använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig

Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback