Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

SO: demokrati och valet

Lekstorpsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Under kommande veckor ska vi fördjupa oss den svenska demokratin med fokus på det kommande riksdagsvalet. Vi går också igenom grunderna för vad demokrati är och pratar om människors kamp för rösträtt och frihet.

Centralt innehåll: vad ska vi arbeta med?

Du kommer lära dig:

 • vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas.
 • hur individer och grupper kan påverka beslut genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan.
 • om riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag.
 • om politiska val och partier i Sverige.
 • vad olika politiska partier tycker om några aktuella politiska frågor.

Syfte: varför ska vi arbeta med demokrati och valet i Sverige?

För att du ska få:

 • kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser. 
 • kunskaper om politiska förhållanden och strukturer i samhället.

Arbetssätt och metoder: Hur ska vi arbeta? 

Under arbetets gång kommer vi att: 

 • arbeta med olika uppgifter enskilt, i par, i grupp och helklass. 
 • arbeta med Val-häfte
 • se filmer

Mål: Vilka kunskapsmål ska jag ha nått i slutet av ämnesområdet? 

Du ska:

 • kunna förklara vad demokrati är, på ett grundläggande sätt. 
 • kunna beskriva hur val till riksdagen går till i Sverige. 
 • ha grundläggande kännedom om riksdagens och regeringens uppdrag. 
 • känna igen partisymboler och kunna namnen på riksdagspartierna. 
 • känna igen några politiker. 
 • kunna resonera något runt hur politiska beslut påverkar människors liv. 

Bedömning: Hur ska jag visa mina kunskaper?

Under arbetets gång får du möjlighet att visa dina kunskaper genom: 

 • att delta aktivt på lektioner. 
 • arbete i val-häftet
 • skriftliga och muntliga uppgifter.
 • skriftliga avstämningar. 

Nyckelbegrepp: demokrati, politik, politiker, politiska partier, partiledare, rösträtt, val, riksdag, riksdagsledamot, regering, statsminister, mandatperiod, beslut, påverka. 


Läroplanskopplingar

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället, och

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.

Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska val och partier i Sverige. Skiljelinjer i några aktuella politiska frågor.

Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

Eleven visar grundläggande kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter.

Eleven visar grundläggande kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver enkla samband inom olika samhällsstrukturer. Eleven för enkla resonemang om hur människor kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback