Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Organisk kemi

Olandsskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Det här avsnittet kommer att handla om kolets kemi. Kol har flera former och förekommer i kemiska föreningar med väldigt olika egenskaper: kol bygger upp dig, kol glittrar i diamanter, kol ger oss blyerts, kol ger oss bränsle, koldioxid och metan är huvudorsaken till växthuseffekten. Över 95% av alla kemiska ämnen innehåller kol och allt liv på jorden är kolbaserat.

Syftet:

När du arbetat med avsnittet har du fått kunskaper om kolet kemi. Du kan med hjälp av kunskaperna granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

 

Centralt innehåll i kemi:

- Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

- Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

 

Så här kommer vi att arbeta:

- Genomgångar

- Filmer

- Laborationer med dokumentation

- bygga atommodeller

- Texter + instuderingsfrågor

- Vi kommer att arbeta med Spektrum kemi, samt Ugglans kemi.

 

När du arbetat med avsnittet kan du:

- i vilka olika former kol förekommer och vad som skiljer dem åt på atomnivå (diamant, grafit, amorft kol, fullerener och grafen)

- resonera om hur kemisk kunskap inom området har använts för att förbättra våra levnadsvillkor, samt vilka problem som uppstått i samband med detta.

- förklara vad som menas med fossila bränslen (vårt beroende av dem, tillverkning, användning samt miljöpåverkan)

- förklara kolets kretslopp (fotosyntes, cellandning...)

- förklara vad som menas med kolväten (t ex strukturformel, egenskaper) samt vad som menas med omättade och mättade kolväten

- förklara vad som menas med olika kolväteföreningar som alkaner, alkener, alkyner, alkoholer, organiska syror samt estrar (exempel, strukturformel och egenskaper/användning)

- vad begreppet katalysator är för någonting

 
Du visar dina kunskaper så här:

Diskussioner i klassrummet
Laborationer & tillhörande rapporter
Prov

Användbara länkar

Powerpoint: Kol och kolföreningar, fossila bränslen, alkoholer och estrar

https://www.youtube.com/watch?v=WU8G7neD5x4 (kolet former)

https://www.youtube.com/watch?v=6cORgX7yXY8 (kolväten)

https://www.youtube.com/watch?v=36JET9eCM9c (alkohol)

https://www.youtube.com/watch?v=O7Zg2BOJH8M (organiska syror och estrar)

https://www.youtube.com/watch?v=BQQEMUQTUO0 (kolets kretslopp)


Läroplanskopplingar

kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen,

förmåga att använda kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi.

Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet visualiserat med hjälp av partikelmodeller. Grundämnen, molekyl- och jonföreningar samt hur ämnen omvandlas genom kemiska reaktioner. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Separations- och analysmetoder, till exempel filtrering, fällning, pH-mätning och identifikation av ämnen.

Några kemiska processer i mark, luft och vatten samt deras koppling till frågor om miljö och hälsa, till exempel växthuseffekten, vattenrening och spridning av miljögifter.

Kolatomens egenskaper och kretslopp i naturen, i samhället och i människokroppen.

Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter