Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Hitta matematiken: Kartläggning av elever i förskoleklass (Skolverket, 2019)

Lilla Sätraskolan, Gävle · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Hitta matematiken - Nationellt kartläggningsmaterial i matematiskt tänkande i förskoleklass (Skolverket, 2019) består utav fyra olika matematiska aktiviteter som tar sin utgångspunkt i syfte, förmågor och centralt innehåll för förskoleklassen.

Kartläggning: "Hitta matematiken"

I förskoleklass är det numera obligatoriskt att kartlägga samtliga elevers kunskap och intresse i svenska och matematik. Med hjälp av Skolverkets material "Hitta matematiken" kartlägger man elevens nyfikenhet, kunskap och behov genom följande aktiviteter:

  • Mönster
  • Tärningsspel
  • Sanden/riset
  • Lekparken

Aktiviteterna är utformade så att varje elev, på ett lekfullt sätt, ska ges möjlighet att visa sina kunskaper och förmågor inom områden vilka Skolverket bedömt är grundläggande för elevers matematiska utveckling.

 

Syfte

Olika observationspunkter tydliggör vad läraren ska uppmärksamma under de olika aktiviteterna för att kunna identifiera de elever som kan vara i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller extra utmaningar. Här blir elevens styrkor och utvecklingsområden synliga och denna kartläggning ger därför stöd för lärarens vidare planering av den fortsatta undervisningen. 

 

Aktiviteterna ger läraren möjlighet att kartlägga hur eleven:

- visar nyfikenhet och intresse 

- prövar och använder olika idéer

- kommunicerar och resonerar med hjälp av matematiska begrepp

 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem

Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring

Matriser i planeringen
Hitta matematiken Kartläggning Förskoleklass
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter