Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F

Friluftsliv. Uppgift vandring

Rättviksskolan, Rättvik · Senast uppdaterad: 6 september 2022

.

Vandring årskurs 9 vecka 37

Tisdag 13B    lärare Marcus Bringsén och Jan Möller

Onsdag 13C  lärare Jakob Danielsson och Jimmy Svensson

Torsdag 13D lärare Svensson och Jan Möller

Fredag 13A   lärare Marcus Bringsén och Jakob Danielsson

 

Upplägget

Innan vandringen kommer ni att få kunskap inom friluftsliv som exempelvis laga mat och bygga vindskydd och under vandringen kommer ni att få visa upp era kunskaper i okänd miljö inom området friluftssliv.

Ni kommer under dagen de är ute på vandringen vara borta mellan 8:00-15:00.

 

Uppgift för momentet friluftsliv, i Idrott och Hälsa
“Planera, genomföra och utvärdera en friluftsaktivitet”

Denna uppgift är en skrivuppgift som handlar om att du ska planera, genomföra och utvärdera en friluftsaktivitet som då en är dags vandring. Denna skrivuppgift följer med er från början till slutet i momentet friluftsliv. Här ges riktlinjer som du som elev ska följa, när du planerar, genomför och utvärderar din vandring.

Du ska skriva och lämna in en rapport för vandringen efter följande modell nedan. Läs instruktionerna per del, och besvara frågorna kopplade till varje del i uppgiften:

 1. Planering – Här redogör du för hur du planerat din aktivitet,
  utifrån följande faktorer:
  1. Vädret. Vad gör du om det blir oväntat eller dåligt väder?
  2. Resvägen. Visa en karta över tänkt resväg. Vilka problem kan du försöka undvika med hjälp av kartan? Finns det alternativa resvägar med vissa fördelar, eller nackdelar? Vad är i så fall dessa?
  3. Kläder. Vad behöver du tänka på i fråga om klädval under din aktivitet? Vilka risker eller möjligheter ser du utifrån hur du klär dig, eller vad du packar?
  4. Utrustning. Vad tar du med dig, och varför? Vad gör du om din utrustning krånglar, eller går sönder? På vilket sätt underlättar ditt val av utrustning din aktivitet?
  5. Mat och energi. Vad tar du med dig, varför, och hur tillagar du din mat?
  6. Övriga risker. Vilka tydliga risker finns förknippade med

aktiviteten, och hur kan du förutse eller förebygga dessa? Vad gör du när olyckor av olika slag är framme? Ge exempel på problem och hur du löser dem - som en skriftlig del av din planering alltså!

 

För del 1 “Planering”, kom ihåg att alltid motivera dina beslut. T.ex “Jag tar med mig varm dryck och sittunderlag därför att…”.

OBS: Eran planering ska vara inne innan vandringen genomförs!!!!

 

 

 1. Genomförande och utvärdering - GENOMFÖR DIN PLANERING, och DOKUMENTERA DEN PÅ NÅGOT VIS. Anteckna något om viktiga händelser, direkt efter att de hänt, eller (enklaste lösningen) fotografera eller filma små delar av ditt genomförande av vandringen. Besvara sedan följande frågor i din rapport:

  1. Hur gick det? Följde du planeringen? Använd dig av din dokumentation för att visa exempel på hur ditt genomförande gick!
  2. Varför du tror att det gick som det gick?
  3. Vad skulle du ändra på om du planerade om resan, nu när du har facit i hand?
  4. Hur påverkas din hälsa och fysiska förmåga av aktiviteten eller händelserna under aktiviteten? Diskutera med utgångspunkt från dina upplevelser.

För del 2 “Genomförande och utvärdering”, kom ihåg att alltid utveckla och motivera dina svar. T.ex “Jag började frysa när det plötsligt blev blåsigt, och borde då ha… för att...”.

 

INLÄMNING
Lämna in din rapport i unikum. Skriv i rubriken “Vandring” och ditt namn. Uppgiften ska vara minst 800 ord och vara skriven med text i storlek 12.

Kunskapskrav direkt kopplade till uppgiften

 

F

E

C

A

Friluftsliv och Allemansrätten

 

Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.

 

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika för- hållanden, miljöer och regler.

 

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.

 

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika för- hållanden, miljöer och regler.

 

Orientering

 

Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.

 

Med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel

 

Med relativ god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel

 

Med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Vandring. Planering + Utvärdering.
Planering Vandring Uppgift.

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback