Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Biologi

·

Årskurs:

6

Biologi: Anpassningar i naturen

Vallhamra skola 4-6, Partille · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Naturen är full av hemligheter.

Undervisningens mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du veta:

 • hur växter och djur är anpassade till sina miljöer
 • hur djur kan hitta föda
 • hur växter kan klara sig från att bli uppätna
 • vad djur gör för att locka till sig en partner
 • hur växter eller djur kan utnyttja eller hjälpa varandra 

Det här kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att

 • läsa i boken Koll på NO kapitel 5 samt NE digitalt
 • göra skriftliga arbetsuppgifter till boken samt uppgifter i NE
 • vi kommer att även
 • samtala i klassen om anpassnigar
 • göra ett eget arbete om anpassningar i naturen 
 • vi arbetar digitalt med en muntlig presentation om ett djur eller växt

Bedömning

Jag kommer att bedöma

 • hur du svarar på skriftliga arbetsuppgifter
 • hur du resonerar i samtal i klassen
 • hur du beskriver anpassningar i naturen i ditt eget arbete
 • hur du presenterar din muntliga redovisning

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Biologi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback