Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE01

Tänka och Kommunicera INS22

Dackeskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 17 oktober 2023

Det som skiljer oss människor från andra djur är att vi kan tänka och kommunicera med ett språk. En stor del av våra liv tänker och kommunicerar vi. Det är också det en stor del av kursen Svenska 1 handlar om, att kunna uttrycka sina tankar, åsikter, reflektioner osv. både muntligt och skriftligt. I början av kursen kommer vi att fokusera på skrivande, vi kommer att använda oss av en tankekarta som verktyg för att få ordning på våra tankar och vårt skrivande.

Planering

 

Vecka

Dag

Vad ska vi göra?

Examinationer osv

35

Ons

Tänka och kommunicera - gå igenom pedagogisk planering


Hur skriver man en text?


Genrer


Börja göra en gemensam tankekarta + egen

 

36

Mån

Göra klart egen tankekarta


Prata om skiljetecken


Från tankekarta - text

Egen tankekarta klar och visas för Anna

 

Ons

Börja skriva egen text

Rösta i skolvalet

 

37

Mån

Skriva egen text 

 
 

Ons

Skriva egen text

Lämna in egen text

 

Vad bedöms?

Innehåll

- Välutvecklade tankar

- Jämförelser

- Exempel

- Egna tankar

- Andras tankar

Struktur

- Inledning

- Styckesindelning

- Avslutning

- Röd tråd

Språk

- Grammatik

- Stavning

- Variation

- Formellt

- Avancerat


Läroplanskopplingar

Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.

Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppsats Tänka och kommunicera

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback