Skolbanken Logo
Skolbanken

Ekologi S -åk 9 ht222

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Ekologi är vetenskapen om hur allt levande hänger samman. Ekologi handlar om samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön. Ordet ekologi betyder "läran om huset" och huset syftar på jordklotet, vårt unika hem. Med kunskaper om samspelet mellan alla levande varelse, får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, med respektekt och kunskap om miljö.

Syfte

Syftet med detta område är att du skall kunna ställa ekologiska frågor och kunna besvara dem med förklaringar som bygger på samspelet mellan organismerna och miljön.

Centralt innehåll

Till det här området arbetar vi med följande delar ur kursplanen:

 

Ord och Begrepp

 Följande begrepp kommer vi bl.a. att gå igenom:

 • Fotosyntes
 • Cellandning/förbränning
 • Ekologi
 • Ekosystem
 • Biotisk, abiotisk
 • Population, samhälle
 • biotop
 • Habitat
 • nisch
 • nedbrytare
 • kretslopp - materia och energi
 • producent, konsument
 • trofinivå
 • näringskedja, näringsväv
 • ekosystemstjänst
 • miljögifter

Undervisningen

Vi kommer ha  genomgångar, enskilda uppgifter, film och diskussioner och slutuppgift/prov.
Vi kommer att träna oss i att resonera naturvetenskapligt - använda begrepp/modeller för att beskriva/förklara.
Läroplanskopplingar

kunskaper om naturvetenskapens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen,

förmåga att använda naturvetenskap för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem.

Människans beroende av och påverkan på naturen. Vårt ansvar när vi nyttjar naturen i relation till hållbar utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback