Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Veckans ord

Öregrunds skola, Östhammar · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Det är superbra att kunna många ord. Då har man mycket större möjlighet att uttrycka vad som händer och vad man tycker, känner och vill. Med ord kan man dela med sig av fantastiska eller förfärliga tankar till andra. Med ord kan man få som man vill! Med ord kan man visa kärlek, sorg, värme, besvikelse, lycka och vrede. Med ord kan man hjälpa andra.


När ni lämnat in er läxa till mig i klassrummet, markerar jag den som klar här. 
Ni lämnar alltså INTE in den här läxan i unikum, det fixar jag. 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen
Svenska bedömningsmatris årskurs 5 läsåret 2022-2023
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback