Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Ljusterö Year 6 English

Ljusterö skola, Österåker · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Sparks 6 är ett läromedel som för oss in i den engelsktalande världen. Den hjälper oss att utveckla förmågan att: - tala - lyssna - läsa - skriva samt ger möjlighet till att utvidga vår förståelse för företeelser i engelskspråkiga länder. Materialet är även tillgängligt via ILT (inläsningstjänst).

Lärandemål

I Sparks 6 (textbook and workbook) får du i varje kapitel utveckla dina receptiva förmågor (lyssna och läsa) och de produktiva förmågorna (tala och skriva). Under tiden får du lära dig att använda olika språkliga strategier vars syfte är att underlätta för dig när du ska förstå eller göra dig förstådd på engelska. I de produktiva övningarna får du tillfälle att anpassa språket utifrån syfte, mottagare och sammanhang. Det finns även övningar då vi tillsammans ska fundera på olika livsvillkor, samhällsfrågor, kulturella och språkliga företeelser i olika engelskspråkiga länder.

Delmål

Att lyssna:

 • titta på texten (rubriken, bilder, layout)
 • försöka uppfatta eller söka viktig information
 • ta hjälp av det du förstår och ignorera det du inte förstår
 • sammanfatta med frågorna Vilka? Var? Vad? När? Varför?

Att läsa:

 • titta på texten (rubriker, bilder, bildtexter mm.)
 • försöka uppfatta och hitta den röda tråden
 • ta hjälp av sammanhanget
 • dra slutsatser

Att tala:

 • härma (säga efter)
 • svara på frågor
 • visa ( använda kroppspråk, rita....)
 • beskriva/förklara ord

Att skriva:

 • skriva av
 • svara på frågor genom att använda frågans ord
 • använda en synonym
 • använda hjälpmedel (ordlista, översättningstjänst)

Konkret innehåll

Förutom att arbeta med läroböckerna som tillhör Sparks 6 kommer vi att använda bingel.se (ett digitalt träningsmaterial som tillhör materialet), läxor med glosor för att öva upp ordförrådet, avstämningar med Skolverkets bedömningsstöd, titta på Grammatikbolagets filmer på SLI, olika övningar och spel.

 • Champ 6 textbook + workbook
 • UR
 • Bingel / Quizlet
 • British Council Learn English Kids/Teens
 • Skolverkets diagnostiska material
 • Projekt utanför boken (t.ex. skriftliga framställningar och muntliga redovisningar)
 • Skönlitteratur

Bedömning

Genom att följa hur du deltar i lektionsarbetet och hur du kan genomföra de olika uppgifterna kommer jag att bedöma din förmåga att:

 • förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • förstå enkel, tydligt talad engelska i lugnt tempo.
 • på ett enkelt och begripligt sätt kunna skriva fraser och meningar.
 • muntligt kunna formulera dig med ord och fraser.
 • använda dig av strategier för att förstå eller uttrycka dig.
 • muntligt och skriftligt kunna anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • reflektera över kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Övrigt: I höst kommer åk 6 att genomföra den muntliga delen av det nationella provet i engelska, d.v.s. delprov A: speaking.


Läroplanskopplingar

förståelse av engelska i tal och skrift,

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper. Engelskans utbredning i världen.

Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier.

Dialoger, samtal och intervjuer.

Berättelser och annan fiktion för barn och unga, även i talad eller dramatiserad form.

Sånger, dikter och sagor.

Muntliga och skriftliga meddelanden samt information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Sökning av enkel information i ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor av olika slag för användning i egen produktion och interaktion.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer samt stavning, i det språk eleverna möter.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Strategier, däribland omformuleringar, frågor och stödjande fraser, för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord, artighetsfraser, tilltalsord och andra fasta språkliga uttryck, samt grammatiska strukturer och stavning i elevernas egen produktion och interaktion.

Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga och anpassa kommunikationen efter syfte och mottagare.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback