Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7

Terminsplanering för 7C Svenska ht-22

Hammarbyskolan Södra, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Här finns en översiktlig beskrivning av de arbetsområden vi arbetar med i svenska/svenska som andraspråk under höstterminen 2022 i åk.7.

Terminsplanering HT22

Årskurs 7

 

Vecka

Arbetsområde

Kommentar

33

2xuppstartsdagar

 

34

Lära känna varandra:

-          Brev till läraren

-          "Brev till mig själv”

-          Mål för terminen

 

35

Källkritik

 

36

Källkritik och sammanfattning

Nyckelord och sammanfattning: kort inlämningsuppgift (träna skrivande och hur man använder datorn)

37

Faktatext

Läsa och undersöka exempeltexter + texttypiska drag

38

Faktatext

Välja ämne + börja samla information

39

Faktatext

Skriva faktatext

40

Faktatext

Bearbeta text +

Inlämning faktatext

41

TEMAVECKA

TEMAVECKA

42

Informerande tal

Introduktion till muntligt framförande

+

börja arbeta med tal

43

Informerande tal

Skapa informerande tal

44

HÖSTLOV/LÄSLOV

 

45

Informerande tal

-          Framförandet: kroppsspråk, tal, engagemang…

Öva!

46

Informerande tal

Presentationer

47

Informerande tal

Presentationer

48

Grammatik

+

Läsa bok

Ordklasser

+

Bok:

7A

7B

7C

7D

 

49

Grammatik

+

Läsa bok

 

50

Grammatik

+

Läsa bok

 

51

Läsa klart bok

+

Julavslutning

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback