Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Näringskedjor

Slestadsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Vi ska lära oss om vad en näringskedja är och hur sådana kan se ut i vår natur.

Du ska utveckla förmågan att:

samtala i diskussioner

- förstå samband mellan växter och djur i naturen

- skriva en faktatext med tydlig struktur

- använda begrepp för att samtala om näringskedjor

 

Du kommer att få möjlighet att:

- arbeta enskilt och i grupp

- delta i diskussioner i helklass 

- titta på filmer 

- skriva faktatext om näringskedjor

- sorteringsuppgifter

- rita näringskedjor

- lära dig viktiga begrepp som energi, växtätare, allätare, rovdjur, producent, konsument, toppkonsument, näring, näringskedja 

 

Det här kommer vi att bedöma:

- du kan berätta vad en näringskedja är

- du kan rita en "egen" näringskedja 

- du kan förklara vad producent, konsument och toppkonsument betyder

- du kan delta aktivt i diskussioner


Läroplanskopplingar

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.

Sakprosatexter för barn. Beskrivande, förklarande och instruerande texter och hur deras innehåll kan organiseras.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter