Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Forntiden åk 2

Junibackens skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Vi kommer att resa tillbaka i tiden, till en tid då det nästan inte fanns några människor i Sverige. Men först gör vi ett kort besök och stannar till vid tidpunkten för när hela Sverige var täckt av is. Vad hände sedan? Hur såg det ut i naturen och vad gjorde barnen/deras föräldrar under dagarna? Fanns det kylskåp och bilar på den tiden? Hur vet vi, som bor här idag, hur det såg ut då? Detta och mycket mer kommer du att få svar på samt lära dig om när vi arbetar med Forntiden.

Vad vi ska lära oss? Varför just detta?

Du kommer att få utveckla din förmåga att;

* skapa bilder och använda olika material
* samtala och berätta saker
* att göra enkla jämförelser mellan olika tidsepoker
* på ett enkelt sätt reflektera över hur människors levnadsvillkor  
  förändrats
* på ett enkelt sätt dokumentera det vi har arbetat med/om.

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att;
* se på film och prata om det vi har sett
* titta på en tidslinje och placera ut istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern
* skapa en egen tidslinje 
* dokumentera det du/vi gör på ett enkelt sätt
* läsa barn- och faktaböcker (vuxen läser, du lyssnar) och samtala om det du hört
* måla bilder 
* rita egna hällristningar

Vad kommer att bedömas?

Jag kommer att bedöma din förmåga;

* att tidsordna istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern
* att skapa bilder och föremål
* att göra enkla jämförelser mellan stenåldern, bronsåldern och
  järnåldern (muntligt)
* att göra enkla jämförelser mellan forntiden med hur du/vi har det
  idag (muntligt)
* att delta aktivt i samtal
* att på ett enkelt sätt kan dokumentera det vi har gjort

Hur får jag visa vad jag kan?

Du visar genom;

* att delta aktivt i skapandet
* att delta aktivt i samtal och diskussioner
* ett eget valt sätt


Läroplanskopplingar

förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,

förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syftet med bildarbetet, och

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer,

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel grafiska modeller.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt förändrade levnadsvillkor i samband med övergången till jordbruk.

Norden befolkas. Människors levnadsvillkor under nordisk stenålder, bronsålder och järnålder.

Berättelser i antik och nordisk mytologi samt i samisk religion.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven visar grundläggande kunskaper om geografiska och historiska förhållanden, samhällsförhållanden och religiösa traditioner. Eleven beskriver likheter och skillnader samt orsaker och konsekvenser i sammanhang som är relevanta för ämnena. Eleven samtalar om människors livsfrågor och levnadsvillkor samt om miljöfrågor och andra samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Eleven använder begrepp, metoder och verktyg från de samhällsorienterande ämnena.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter