Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

English Around the World

Furulunds skola F-6, Partille · Senast uppdaterad: 6 september 2022

It is time to learn more about English speaking countries! You will choose one country where English is the official language and learn more about this country. Det är dags att lära oss mer om våra engelskspråkiga länder! Du ska välja ett land/stad där engelska är det officiella språket och lära dig mer om det landet.

1. English speaking countries

There are many english speaking countries in the world like Canada, USA, Great Britain, Australia, New Zeeland but also countries like India, Pakistan, Bahamas, Nigeria. To see more countries check out the link below.

Det finns många engelsktalande länder i världen så som Canada, Usa, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland men även länder som Indien, Pakistan, Bahamas och Nigeria. För att hitta mer länder se länkarna här nedan. 

4. Arbetssätt

You are going to make a presentation of an english speaking country. You can choose if you want to do it like a poster or in google presentations or a similar tool. I have listed a couple of websites below that you can use if you want to. 

Du ska göra en presentation av ett engelskspråkigt land. Du kan välja om du vill göra en affisch eller en google presentation eller använda dig av något liknande verktyg. Jag har listat ett par websidor här nedanför som du kan välja att använda till att söka fakta. 

In you presentation you are going to tell us some facts about you country like:

I din presentation ska du berätta fakta om ditt land/stad såsom:

  • What countries are next to your country? / Vilka länder gränsar till ditt land?
  • How big it is / Hur stort det är
  • How many people live there / Hur många människor som bor där
  • What language they speak (except from english)/ Vilka språk talar de förutom engelska?
  • Show us a map of you country / Visa en karta över ditt land
  • Something worth seeing in your country / sevärdheter
  • Is there anything else that is interesting about this country? Finns det någonting annat som är intressant med detta landet?

Extra

  • Why do they speak english / Varför pratar de engelska?
  • Tell us some about the nature and climate / Berätta lite om naturen och klimatet
  • Tell us some about the culture / Berätta något om kulturen

In the end you have to have a source reference. / Glöm inte att källhänvisa och skriva varifrån din fakta kommer. 

 

5. Bedömning

Jag kommer att bedöma dina muntliga kunskaper när jag tittar på din presentation. Vi planerar tillsammans hur du vill göra din muntliga presentation, antingen för mig personligen eller i grupp. Ditt sätt att bearbeta texter gör jag löpande under tiden vi arbetar och din skriftliga förmåga ser jag både när du arbetar och i din presentation.  Vilka sidor du väljer att arbeta med ser jag i din källförteckning. 

Se matris nedan

Arbetsmaterial till eleverna

http://www.anglomaniacy.pl/townTopic.htm för att lära sig ord

http://www.landguiden.se fakta på svenska

http://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/united-kingdom/ Fakta på engelska om vissa engelsktalande länder

http://www.myenglishpages.com/site_php_files/reading-english-speaking-countries.php#.VL5x8sZki9M  Lista på engelsktalande länder

http://www.ego4u.com/en/read-on/countries Fakta på engelska om vissa engelsktalande länder

http://www.learning-english-online.net/areas/cultural-studies/english-speaking-countries/ Fakta om engelsktalande länder

 

http://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/countries.html funfacts about englishspeaking countries

http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-15357770 Fakta om länder på en sida från BBC, vuxenengelska

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier.

Muntliga och skriftliga meddelanden samt information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Sökning av enkel information i ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor av olika slag för användning i egen produktion och interaktion.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer samt stavning, i det språk eleverna möter.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Strategier, däribland omformuleringar, frågor och stödjande fraser, för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital.

Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga och anpassa kommunikationen efter syfte och mottagare.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback