Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Upptäck samhälle - Medier

Katarina Södra skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Medier kallas alla kanaler som sprider information, reklam eller underhållning. Det kan vara TV, radio, tidningar eller olika medier på internet. Vi lever i ett informationssamhälle och det är viktigt att kunna hitta och värdera information. Beroende på om man lever i en demokrati eller i en diktatur, har medierna olika roller.

Mål och syfte

Du ska kunna svara på frågorna: 

 • Hur påverkas vi av medier? 
 • Hur kan vi påverka andra med hjälp av medier? 
 • Vilken roll har medierna i ett demokratiskt samhälle? Hur fungerar medier i en diktatur? 
 • Vilka för- och nackdelar finns det med reklam? 

Centrala begrepp

 • medier/massmedier
 • information
 • kommunikation
 • opinionsbildning
 • reklam
 • propaganda
 • sociala medier
 • budskap
 • avsändare
 • mottagare
 • källkritik

Arbetssätt

Vi kommer att: 

 • ha genomgångar i helklass
 • läsa kapitlet om Medier i boken "Upptäck Samhälle"
 • svara på frågor som hör till boken
 • diskutera och träna begrepp
 • titta på filmer på urplay.se
 • avsluta med att skriva ett prov 

Läroplanskopplingar

kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället, och

förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets makthavare samt som underhållare.

Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

Eleven för enkla resonemang om samhällsfrågor utifrån kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven granskar information och åsikter som rör samhällsfrågor i olika källor med enkla källkritiska argument.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback