Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Skills åk 5

Furulunds skola F-6, Partille · Senast uppdaterad: 6 september 2022

I Engelskan kommer vi i årskurs 5 att utgå ifrån böckerna Skills.

Engelska åk 5

Vi kommer att arbeta med läroböckerna : Skills textbook och workbook för åk 5. Läroböckerna skapar möjlighet att öva på att läsa, lyssna, tala och skriva. Vi bygger upp ord, fraser och grammatik. Vi får också träna på att skriva egna texter.

Vi kommer också kolla på "the grammar company" och göra uppgifter till det. Samt lyssna på ljudböcker på ugglo och göra läsförståelse uppgifter till det. 

Skills, åk 5

Skills är ett läromedel som består av en textbok och en övningsbok. Böckerna är indelade i 4 Units där varje Unit innehåller 3 kapitel och en skrivuppgift.

Unit 1 innehåller chapter 1, 2 och 3 och handlar om: At the airport, Asking the way och Superpowers.
Unit 2 innehåller chapter 4, 5 och 6 vilka handlar om: Wildlife, Adjektivs och Oregelbundna verb .
Unit 3 innehåller chapter 7, 8 och 9 som handlar om: Who did it, Going to the restaurant, In nature. 
Unit 4 innehåller chapter 10, 11 och 12 som tar upp: Holidays around the year, An easter storm, Oregelbundna verb.

 Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 •       Lyssna och förstå 
 •       Kommunicera muntligt (tala och samtala)
 •       Läsa och förstå text
 •       Kommunicera i skrift
 •       Använda olika strategier för att förstå och göra dig förstådd
 •       Anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang
 •       Reflektera 

Så här kommer vi att arbeta....

 •       Läsa och lyssna till texter av olika slag. 
 •       Lyssna på talad engelska från olika delar av världen.
 •       Tala engelska så mycket som möjligt.
 •       Skriva olika sorters texter (brev, faktatexter, beskrivningar, dialoger)
 •       Utöka ordförrådet
 •       Träna olika strategier för att göra sig förstådd
 •       Träna på hur språket är uppbyggt
 •       Lära oss om olika engelsktalande länder

 

 Vi kommer bedöma på vilket sätt du....

 •          Förstår talad engelska och texter
 • Visar din förståelse genom delaktighet och att följa instruktioner
 • Underlättar din förståelse genom att hitta andra vägar
 • Använder och väljer ut material som du förstått till dina egna arbeten och i konversationer
 • Pratar och skriver 
 • Gör förändringar i dina arbeten som utvecklar engelskan
 • Gör sig förstådd i tal och skrift
 • Tar en annan väg/hittar strategier som tex att välja andra ord eller förklara runt det du som du inte kan komma på
 • Kommenterar på ett enkelt sätt samt jämföra med vad man redan kan och vet

Bedömningen sker genom...

 • Samtalsövningar
 • Skrivuppgifter
 • Läsuppgifter
 • Digitala övningar
 • Glosförhör

 


Läroplanskopplingar

förståelse av engelska i tal och skrift,

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier.

Dialoger, samtal och intervjuer.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer samt stavning, i det språk eleverna möter.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Strategier, däribland omformuleringar, frågor och stödjande fraser, för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital.

Matriser i planeringen
Engelska åk 4 - 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback