Skolbanken Logo
Skolbanken

Bamseloppet

Latorps förskola, Örebro · Senast uppdaterad: 7 september 2022

En dag fylld med rörelse att glädjas åt tillsammans hela förskolan. Alla deltar efter egen förmåga och alla får isglass och medalj + diplom.

Bakgrund:

Latorps förskola är en förskola med 5 avdelningar uppdelade på 3 separata byggnader. Som en gemensam uppstart på höstterminen när barnen börjar känna sig bekväma och trygga på sina avdelningar har vi ett Bamselopp tillsammans. Vi vill ha en dag att glädjas åt tillsammans, uppmuntra till rörelse samtidigt som vi ökar tryggheten i våra närmiljöer, bland barnen och med oss pedagoger från våra olika avdelningar.

Många av barnen har vårdnadshavare eller andra betydelsefulla människor i sitt liv som deltagit i olika lopp så som Vårruset/Grabbhalvan, Blodomloppet eller kanske ett och annat Marathon. Barnen har kanske fått vara med och heja på som publik men Bamseloppet blir kanske deras första egna lopp som de kan relatera till. Deras förkunskaper används och de får ökade kunskaper och delaktighet själva. 

Syfte: 

 • Glädjas över att vara med och hitta på saker tillsammans hela förskolan.  
 • Att alla barn får känna rörelseglädje och delaktighet utifrån sina förutsättningar.
 • Gemenskap och samhörighet - Genom att stötta varandra och heja på sina kompisar. 
 • Kunskaper om vad ett lopp egentligen är? 
 • Att barnen vågar lita på sin egen förmåga och att stå i centrum för andras uppmärksamhet. 

Metod: 

 • Karaktärer från Bamse deltar på olika viss. 
 • Uppvärmning till musik: Viktigt att värma upp kroppen! 
 • Två olika banor anpassade för barnen utifrån ålder och andra förutsättningar. Viktigt att alla som vill ska kunna delta. 
 • Vattenstationer - En per avdelning 
 • Glassbilen: Vår glassbil delar ut isglass efter loppet.
 • Priser: Material från Bamse med medalj och diplom (Alla barn får pris för sin medverkan).

Dokumentation och reflektion av lärprocessen:

 • Varje avdelning ansvarar för att det kommer ut ett inlägg på avdelningens lärlogg här på Unikum. Det ger möjlighet för vårdnadshavare att tillsammans prata/kommunicera med sitt/sina barn om loppet. 
 • På avdelningarna får barnen möjlighet att reflektera om loppet utifrån sina egna förmågor. En tumme upp eller ner ger också barn delaktighet att tycka till och tänka om upplevelsen. 
 • Vem vet, det kanske kommer upp ett inlägg på förskolans gemensamma lärlogg också. 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback