Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

Tummen upp! Engelska

Öregrunds skola, Östhammar · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Vi kommer att arbeta med Tummen upp i engelska. Denna bok täcker alla delar man ska kunna i engelska i slutet av årskurs sex.

Vad ska jag arbeta med? 

 • läsförståelsetexter
 • muntliga övningar
 • hörövningar
 • skrivövningar

Hur ska jag arbeta?

Jag ska:

 • läsa kortare texter och samtala om innehållet 
 • läsa kortare texter och skriva svar på frågor
 • göra hörövningar tillsammans där vi diskuterar det vi hört
 • skriva brev på engelska
 • göra muntliga övningar där jag ska berätta om mig själv
 • göra muntliga övningar och berätta vad jag ser på en bild
 • lyssna på kompisars instruktioner och rita enklare bilder

Vad ska jag kunna?

Jag ska kunna:

 • läsa och förstå kortare texter
 • förstå innehållet i enkel talad engelska
 • formulera mig enkelt  och begripligt när jag pratar engelska
 • formulera mig enkelt och begripligt när jag skriver engelska
 • följa instruktioner

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse av engelska i tal och skrift,

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper. Engelskans utbredning i världen.

Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier.

Dialoger, samtal och intervjuer.

Berättelser och annan fiktion för barn och unga, även i talad eller dramatiserad form.

Sånger, dikter och sagor.

Muntliga och skriftliga meddelanden samt information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer samt stavning, i det språk eleverna möter.

Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord, artighetsfraser, tilltalsord och andra fasta språkliga uttryck, samt grammatiska strukturer och stavning i elevernas egen produktion och interaktion.

Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga och anpassa kommunikationen efter syfte och mottagare.

Matriser i planeringen
Engelska åk 6 Lgr22
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback