Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Favorit matematik 1A

Fruängens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 19 september 2022

Under höst- och vårterminen kommer vi att arbeta med boken "Favorit matematik 1A".

Vad ska vi lära oss?

Du ska lära dig:

 • Naturliga tal 0-12.
 • Att känna igen antal, räkneord, siffror och att kunna dela upp tal.
 • Att se samband mellan antal och tal inom talområdet 0-12.
 • Att arbeta med tallinjen.
 • Att räkneramsa framåt och bakåt 0-20.
 •  Att arbeta med addition och subtraktion.
 • Tiokompisarna.
 • Räkna med pengar 0-20.
 • Geometriska mönster och att arbeta med tangram.
 • Att göra och samtala om stapeldiagram.
 • Att göra räkneberättelser.
 • Formulera matematiska uttryck.
 • Rita av enkla figurer från rutsystem.
 • Matematiska begrepp; fler, färre, lika många, kronor, mindre än, större än, addition, subtraktion, lika med.

 

Arbetssätt:

Du ska lära dig genom att:

 • arbeta laborativt.
 • diskutera och resonera matematik.
 • färdighetsträna i boken.
 • befästa och resonera runt begrepp.
 • möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp.
 •  

 

Bedömning:

Du ska visa att du kan:

 • använda och känna till likhetstecknets betydelse.
 • känna igen och skriva alla siffror 0-9.
 • se samband mellan siffror och antal.
 • dela upp tal inom området 1-10.
 • tiokompisarna.
 • tallinjen 0-20.
 • addera och subtrahera inom talområdet 0-10.
 • använda och visa förståelse för begreppen; lika med, större än, mindre än, fler, färre, addera och subtrahera. (matematiska begrepp).
 • uttrycka dig och visa förståelse för mattespråket i addition och subtraktion.

 genom att:

vara aktiv på genomgångar och arbeta aktivt i din mattebok och vid laborativa övningar. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att lösa problem med hjälp av matematik och reflektera över lösningars rimlighet, och

Naturliga tal och deras egenskaper. Hur talen uttrycks med ord, konkret material, symboler och bilder samt hur de visas på tallinje. Hur talen delas upp och används för att ange antal och ordning.

Enkla tal i bråkform som del av helhet och hur de benämns.

Olika räknesätt och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler och bilder.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Enkla mönster och hur de konstrueras.

Entydiga, stegvisa instruktioner och hur de uttrycks och följs. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Grundläggande geometriska tvådimensionella objekt och hur de benämns.

Enkla tabeller och diagram och hur de används vid elevnära undersökningar.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback