Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8

Att skriva deckare

Västra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Du ska få lära dig mer om deckargenren, dess uppkomst och historik. Vad är typiskt för en deckare? Vilka viktiga ingredienser hittar man i en deckare? Vad är det för skillnad mellan en pusseldeckare, thriller och polisdeckare? Du kommer att få se - och läsa en kort deckare. Slutligen får du skriva en egen berättande text med deckartema.

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 

  • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr 22):

  • Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera tex­ter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.
  • Sammanfattning av texter.
  • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av tex­ter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  • Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bear­bet­ning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.
  • Språkliga strukturer och normer. Stavning, meningsbyggnad, stycke­in­del­ning och olika typer av textbindning.
  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser männi­skors villkor och identitets- och livsfrågor.
  • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i berättande och poe­ti­ska texter. Bildspråk, gestaltningar, parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att:

Du ska få läsa om - och lära dig om – detektivromanens födelse och dess historia samt lära dig vad som kännetecknar olika typer av deckare..

Du ska få läsa en kort text med deckartema.

Du kommer själv att få skriva en kort deckare.

Vi arbetar skrivprocessinriktat med gensvar, bearbetning av din text innan du renskriver och lämnar in din text för bedömning.

Arbetssätt

Genomförande:

Du kommer att få

- läsa om - och lära dig om – detektivromanens födelse och dess historia samt lära dig om vad som kännetecknar olika typer av deckare.

- läsa en deckartext.

- själv skriva en kort deckare

 

Bedömning

Det som bedöms är

- din förmåga att läsa och därefter skriva en reflektion om en deckare och dess uppbyggnad, språk och innehåll

- din förmåga att skriva en berättande text (deckare) med gestaltande beskrivningar, genomtänkt dramaturgi och ett passande språk.

- din förmåga att bearbeta det du har skrivit, efter att du har fått gensvar på din text av en kamrat.


Läroplanskopplingar

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Sammanfattning av texter.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Språkliga strukturer och normer. Stavning, meningsbyggnad, styckeindelning och olika typer av textbindning. Ordklasser och satsdelar.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i berättande och poetiska texter. Bildspråk, gestaltningar, parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter