Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

F

Engelska HT Åk 6

Högåsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 9 september 2022

Under höstterminen kommer vi i engelska beröra dessa delar av det centrala innehållet, se nedan.

Detta gör vi genom att:

  • Arbeta med engelskaboken Champ 6
  • Arbetar med att prata engelska i olika situationer samt om olika ämnen.
  • Arbetar med hörövningar, serier och filmer på engelska.
  • Arbetar med grammatik och uttal.

Bedömningar görs löpande genom hur du:

  • Redovisar uppgifter, både muntligt och skriftligt.
  • Deltar i samtal och diskussioner kring engelska och engelska uppgifter.
  • Visar förståelse för talad engelska.
  • Visar förståelse över innehållet i texter. 
  • Presterar på lektionerna och bedömningsuppgifter. 
  • Nationella proven.

Läroplanskopplingar

förståelse av engelska i tal och skrift,

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper. Engelskans utbredning i världen.

Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier.

Dialoger, samtal och intervjuer.

Berättelser och annan fiktion för barn och unga, även i talad eller dramatiserad form.

Muntliga och skriftliga meddelanden samt information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Sökning av enkel information i ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor av olika slag för användning i egen produktion och interaktion.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer samt stavning, i det språk eleverna möter.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Strategier, däribland omformuleringar, frågor och stödjande fraser, för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord, artighetsfraser, tilltalsord och andra fasta språkliga uttryck, samt grammatiska strukturer och stavning i elevernas egen produktion och interaktion.

Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga och anpassa kommunikationen efter syfte och mottagare.

Matriser i planeringen
Engelska Åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter