Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

9

Historia - Krigens århundrade

Ekillaskolan, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 6 september 2022

I det här arbetsområdet tittar vi närmare på händelser som inträffade under slutet av 1800-talet och större delen av 1900-talet.

Inledning
Under det här arbetsområdet kommer du att få läsa om och fördjupa dig i två av de värsta krigen i mänsklighetens historia, det första världskriget och det andra världskriget. Vi kommer att undersöka orsakerna bakom och konsekvenserna av dessa händelser på kort sikt och på lång sikt samt fundera över vilka lärdomar vi som lever nu kan dra av händelseutvecklingen under världskrigens tid. Vi ska också titta på de omvälvande politiska förändringar som skedde mellan de två krigen. 

Bedömning
Examinationer sker löpande i form av återkommande läxförhör samt ett skriftligt prov om det andra världskriget och en uppgift i källkritik och källanvändning. Även ditt arbete med frågor och andra övningar bedöms.

Läxförhör – första världskriget
Prov – andra världskriget
Källkritik och källanvändning – uppgift

Material
Sol4000 – Levande Historia 9
Kompendium om ryska revolutionen
Kompendium om imperialism och nationalism
Häfte om källkritik
Bildmaterial
PowerPoints – ”Kolonialism Imperialism Nationalism”, ”Orsaker till det första världskriget”, ”Händelser under det första världskriget”, ”Konsekvenser av det första världskriget”, ”Mellankrigstiden”, ”Orsaker till det andra världskriget”, ”Förintelsen”, ”Konsekvenser av det andra världskriget”
Filmer och ljudklipp


Läroplanskopplingar

Europeisk nationalism, imperialism och framväxten av olika former av demokrati och diktatur.

De båda världskrigen, deras orsaker och konsekvenser. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag. Människors motstånd mot förtryck.

Tolkning av historiska källor från tidsperioden och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.

Analys av historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur olika aktörer använder historia för att skapa opinion eller legitimera makt.

Demokratiseringen i Sverige och framväxten av välfärdssamhället. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

Kalla krigets konflikter samt nya maktförhållanden och utmaningar i världen efter det kalla krigets slut.

Kontinuitet och förändring med utgångspunkt i långa historiska linjer kring levnadsvillkor, migration och makt.

Tolkning av historiska källor från tidsperioden och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.

Analys av historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur individer och grupper använder historia för att kritisera samtida fenomen och påverka våra föreställningar om framtiden.

Matriser i planeringen
Historia - Krigens århundrade
Uppgifter
Läxförhör i historia
Läxförhör om första världskriget
Prov på mellankrigstiden och andra världskriget
Källkritik

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback